Citáty a múdrosti - poučenia z Ezopových bájok

Pravého priateľa spoznáme v nebezpečenstve.

Za dobré sa treba odvďačiť dobrým.

Zlý človek sa vie majstrovsky pretvarovať, keď robí druhým zle.

Spoločnosti zlých ľudí sa treba vyhýbať, aby sa nezdalo, že aj my máme podiel na ich zlých skutkoch.

Rozumní ľudia si všímajú každú maličkosť.

Bájka je dobrou lekciou pre hlupáka.

Jedni kričia, že robia, a druhí za nich ťahajú.

Hodnota nespočíva v množstve, ale v kvalite.

Prázdna sláva sa mnohým stáva príčinou nešťastia.

Neposudzuj ľuďí podľa začiatkov, ale podľa výsledkov ich práce.

Dobrodincov vďaka neminie.

Nenásytnosť sa v mnohých prípadoch stáva príčinou veľkých nešťastí.

V živote, ktorý je bohatý na zmeny, sa ani mocní niekedy nezaobídu bez pomoci slabších.

Neslobodno si privlastňovať cnosti druhých.

Múdry sa učí na cudzej škode.

Všade dobre, doma najlepšie.

Krása ducha je cennejšia než krása tela.